Fastighetservice i Kalmar

HS Fastighetsservice i Kalmar hjälper dig med din fastighetsskötsel. Den allmänna fastighetsservicen kan bestå av att sköta gräsmattor, rabatter, snöskottning, snöröjning, buskar, träd, fastighetsskötsel och tömma papperskorgar och städa. Löpande översyn av tak, fasader, fönster, dörrar mm för att i god tid kunna åtgärda fel som senare skulle kunna visa sig kostsamma.

Vår personal har utbildning på respektive område samt inom plantering och beskärning. Behovet bestämmer omfattning av arbete. Löpande utbildning av personal pågår hela tiden.

För mer information om priser och tillgänglighet, vänligen kontakta oss på 0480-262 90 eller skicka ett mail till kalmar@hs-sos.se.

Angelica Carlsson
Kalmar län/Kronoberg län
Telefon: 0709- 91 39 38
E-post: angelica.carlsson@hs-sos.se

Ingela Granlund
Kalmar län/Kronoberg län
Telefon: 0708 – 50 61 99
E-post: ingela.grandlund@hs-sos.se