Hemservice – Hushållsnära tjänster

Från och med den 1 juli 2008 kan du sänka skatten om du anlitar någon som utför vissa hushållsnära tjänster. För att du ska få skattereduktion och det ska räknas som hushållsnära tjänster måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden och personen eller företaget du anlitar måste ha F-skattsedel. Vilka tjänster ingår i skattereduktionen? Städhjälp, rengöring och matlagning som utförs i hemmet är några exempel på vad som ingår i hushållsnära tjänster. Ni bestämmer hur lång tid ni vill att vi ska hjälpa er och hur ofta. Datum bestämmer vi tillsammans. Ni bestämmer vad vi ska göra under er tid. Vi tror på en öppen dialog oss emellan. Så ring om ni vill ändra på något annars rullar det på som vi bestämt innan.

Anlita HS för hushållsnära tjänster

Hur går jag tillväga? Om du är intresserad av att anlita oss gör du följande:
Steg 1: Ring något av våra kontor
Steg 2: Prata med vår ansvarige arbetsledare för hushållsnära tjänster
Steg 3: Vi kommer och gör ett hembesök
Steg 4: Avtal tecknas med 1 månad uppsägningstid


För mer info kontakta:

Sälj och driftansvariga

Marie Robertsson
Västra Blekinge  Skåne Län och Kronoberg Län
Tel. 0200-72 72 73
Mobil. 0708- 79 28 42
E-post: marie.robertsson@hs-sos.se

Alla Rut kunder förvaltas av HS dotter bolag IB Rent AB
Kalmar Län
Tel. 010 155 00 82
Mobil.

Andrea Holmberg
Östra Blekinge
Mobil: 0733- 33 21 16
Tel. 0200- 72 72 73
E-post: andrea.holmberg@hs-sos.se


 

 


Information till dig som köper hushållstjänster.

Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushållsnäratjänster fr.o.m. den 1 juli 2007. För att få skattereduktion ska arbetet vara utfört i,eller i nära anslutning till, bostaden. Den person eller det företag som utför arbetet ska ha F-Skattsedel.

Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbete som utförts före dödsfallet. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kr per år(för år 2007 gäller maxbeloppet 25 000 kr). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kr (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion

Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för hushållsarbete som utförts i en förälders bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion.

Detta kan du få skattereduktion för: städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden, barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, lämning och hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande annan omsorg, tillsyn som en person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.

Detta kan du inte få skattereduktion för: Arbete som du fått försäkringsersättning för. Arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd för (t.ex. arbete som utförs av den kommunala hemtjänsten). Arbete som utförs av en person eller ett företag som är närstående resor och material. Sådana arbeten som utgör hälso- och sjukvård eller liknandeunderhålls- och reparationsarbeten för t.ex. hushållsmaskiner och tv-apparater privatlärare sotning och avloppsrensning.

Har företaget F-Skattsedel ?

Om du inte vet om företaget/personen har F-Skattsedel kan du alltid fråga Skatteverket. Använd blankett SKV 4820. Din ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 1 februari året efter det år då arbetet har betalts. Bifoga kopior av fakturorna eller motsvarande handlingar tillsammans med din ansökan. Du kan också ansöka om jämkning av din preliminära skatt ifall du betalar för hushållsnära tjänster. Ansökan om jämkning finns att hämta på Skatteverkets webbsida eller på ditt skattekontor .Har du en e-legitimation kan du ansöka via webbplatsen.