Hemtjänst i Kalmar

Från 2015-04-06 bedrivs hemtjänst i Kalmar.  HS-Service & Support sköter tvättservicen åt kommunen.

Hemtjänst KALMAR

HS Kalmar

Engelska vägen 9
393 56 KALMAR
Mobil: 0708-39 01 08
Mail:hemtjanst.kalmar@hs-sos.se