Affärsidé

Enligt vår affärsidé skall vi alltid arbeta för att hålla högsta kvalitet och servicenivå till våra nuvarande och presumtiva kunder.

HS Service & Support AB har som grundidé att vara ett konkurrenskraftigt serviceföretag med bred kunskap i vår region. Därför….

  • Håller vi oss inom områden och branscher som vi vet att vi behärskar och inom vilka vi har erforderlig kompetens.
  • Utvecklar vi oss ständigt genom internutbildningar, kompetenshöjning och branschbreddning.
  • Ställer vi alltid stora krav på oss själva avseende egenkontroll och vår uppföljning mot våra kunder.
  • Följer vi alltid nya rön inom olika områden som berör vår verksamhet och anpassar oss därefter.
  • Ska vi hålla en stor och modern maskinpark. En kunning och engagerad personal är vårt ansikte ut till kund.
  • Har vi service jour dygnet runt, alltid tillgängliga.

Serviceavtal

Vi har även serviceavtal för vissa av våra tjänster. Genom att teckna ett serviceavtal får du ett förebyggande skydd mot obehagliga överraskningar.

Så kallade facilities management-tjänster (FM) innebär att kunder i princip kan få hjälp med nästan allt. FM-tjänsterna indelas ofta i två kategorier: fastighetsanknutna tjänster (”hårda FM-tjänster”, exempelvis fastighetsskötsel, mark och miljö, underhåll, besiktningar m.m) och arbetsplatsanknutna tjänster (”mjuka FM-tjänster”, exempelvis lokalvård, reception, vaktmästeri).

När du har problem ger avtalet dig en samtalspartner som du kan fråga till råds och få hjälp av. Vi har även möjlighet att vara din huvudleverantör när det gäller städmaterial, och vi laddar dina förråd när det behövs.