OM OSS

Vi arbetar dygnet runt och är alltid förberedda på att hjälpa er med den service ni behöver!

Företaget

HS städservice AB bildades 1984 och är idag ett privatägt bolag med ca 500-550 anställda. År 2009 ändrade företaget namn till HS Service och Support AB. Företagets ägs av Jens Sundqvist och huvudkontoret har sitt säte i vackra Karlskrona. Vi har platskontor i Kalmar, Karlshamn, Ronneby, Kristianstad, Hässleholm, Växjö och Västervik men är även verksamma på många andra orter.

Vi är medlemmar i SAF och har kollektivavtal med flera olika fackförbund. Vår omsättning för 2022  beräknas ligga på omkring 220 miljoner SEK .

I HS Service & Support AB finns det idag flera avdelningar vilka är fastighetsservice, måleriservice, hemservice, hemtjänst, städservice samt en serviceavdelning som utför allt från golvvård och storstädning till rivning, transport och sanering. År 2005 tillkom vår nya avdelning Hemtjänst, som sedan starten har vuxit år från år.

Inget uppdrag är för stort och inget är för litet. Vi löser era behov snabbt och enkelt. Vi vill aktivt bidra till en bättre miljö. Vi servar idag alla typer av kunder. Från privata uppdragsgivare till större industrier. Våra uppdrag utförs 365 dagar om året 24 timmar om dygnet. Här ovan kan ni läsa om våra tjänster.

Finansiell information

Jens Sundqvist,
VD
jens.sundqvist@hs-sos.se

Städning

Facilities

Facilities management-tjänster (FM) strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet ( byggnad eller fastighet) ska fungera effektivt. Innebär att kunder i princip kan få hjälp med nästan allt.

FM-tjänsterna indelas ofta i två kategorier; fastighetsanknuta tjänster (”hårda FM-tjänster”, exempelvis fastighetsskötsel, mark och miljö, underhåll, besiktningar m m  och arbetsplatsanknutna tjänster (” mjuka FM-tjänster”, exempelvis  lokalvård, reception, vaktmästeri.

Vi tycker att det är viktigt med personlig service och vi anpassar oss till era behov och önskemål.

Affärsidé

Enligt vår affärsidé skall vi alltid arbeta för att hålla högsta kvalitet och servicenivå till våra nuvarande och presumtiva kunder.

HS Service & Support AB har som grundidé att vara ett konkurrenskraftigt serviceföretag med bred kunskap i vår region. Därför…

 • Håller vi oss inom områden och branscher som vi vet att vi behärskar och inom vilka vi har erforderlig kompetens.
 • Utvecklar vi oss ständigt genom internutbildningar, kompetenshöjning och branschbreddning.
 • Ställer vi alltid stora krav på oss själva avseende egenkontroll och vår uppföljning mot våra kunder.
 • Följer vi alltid nya rön inom olika områden som berör vår verksamhet och anpassar oss därefter.
 • Ska vi hålla en stor och modern maskinpark. En kunning och engagerad personal är vårt ansikte ut till kund.
 • Har vi service jour dygnet runt, alltid tillgängliga.

 

Serviceavtal

Vi har även serviceavtal för vissa av våra tjänster. Genom att teckna ett serviceavtal får du ett förebyggande skydd mot obehagliga överraskningar.

Så kallade facilities management-tjänster (FM) innebär att kunder i princip kan få hjälp med nästan allt. FM-tjänsterna indelas ofta i två kategorier: fastighetsanknutna tjänster (”hårda FM-tjänster”, exempelvis fastighetsskötsel, mark och miljö, underhåll, besiktningar m.m) och arbetsplatsanknutna tjänster (”mjuka FM-tjänster”, exempelvis lokalvård, reception, vaktmästeri).

När du har problem ger avtalet dig en samtalspartner som du kan fråga till råds och få hjälp av. Vi har även möjlighet att vara din huvudleverantör när det gäller städmaterial, och vi laddar dina förråd när det behövs.

Kvalitetspolicy

Vi lägger stor vikt om att värna om miljön!

 • Vi ska genom en successiv miljöanpassning av vår verksamhet sträva efter inordning till kretsloppssamhället och minimera vår påverkan på miljön.
 • Vi skall ta hänsyn till miljön i varje beslut och ha den som en integrerad del i verksamheten.
 • Lagar och förordningar på miljösidan utgör minikrav.
 • Vi ser miljöarbetet som en ständigt pågående process och åtar oss att verka för ständiga förbättringar.
 • Vi skall genom utbildning av all personal hålla dem informerade om miljöfrågor och göra dem mer miljömedvetna.
 • Genom kommunikation med intressenter och via information från branschen skall vi ta del av nya miljövänliga metoder och material.
 • Vi skall använda miljövänliga material och kemikalier och dessutom informera och ställa krav på våra leverantörer i detta hänseende.

 

Vår verksamhet skall bedrivas så att:

 • Miljöpåverkan minimeras och risken för miljöskador begränsas via förebyggande arbete.
 • Vi inte av egna orsaker förorsakar skador eller incidenter som påtagligt påverkar vår omgivning.
 • Vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan i relation till vårt uppdrag.
 • Förekommande utsläpp är planerade och dokumenteras.
 • Återanvändning eller återvinning ska alltid beaktas.
 • Vi ska kontinuerligt följa upp våra miljömål.
 • Likvärdiga miljökrav, som ställs på vår egen verksamhet, skall åsättas våra leverantörer samt entreprenörer

Miljöpolicy

Vi lägger stor vikt om att värna om miljön!

 • Vi ska genom en successiv miljöanpassning av vår verksamhet sträva efter inordning till kretsloppssamhället och minimera vår påverkan på miljön.
 • Vi skall ta hänsyn till miljön i varje beslut och ha den som en integrerad del i verksamheten.
 • Lagar och förordningar på miljösidan utgör minikrav.
 • Vi ser miljöarbetet som en ständigt pågående process och åtar oss att verka för ständiga förbättringar.
 • Vi skall genom utbildning av all personal hålla dem informerade om miljöfrågor och göra dem mer miljömedvetna.
 • Genom kommunikation med intressenter och via information från branschen skall vi ta del av nya miljövänliga metoder och material.
 • Vi skall använda miljövänliga material och kemikalier och dessutom informera och ställa krav på våra leverantörer i detta hänseende.

Vår verksamhet skall bedrivas så att:

 • Miljöpåverkan minimeras och risken för miljöskador begränsas via förebyggande arbete.
 • Vi inte av egna orsaker förorsakar skador eller incidenter som påtagligt påverkar vår omgivning.
 • Vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan i relation till vårt uppdrag.
 • Förekommande utsläpp är planerade och dokumenteras.
 • Återanvändning eller återvinning ska alltid beaktas.
 • Vi ska kontinuerligt följa upp våra miljömål.
 • Likvärdiga miljökrav, som ställs på vår egen verksamhet, skall åsättas våra leverantörer samt entreprenörer
0200 - 72 72 73

Växelnummer: alla dagar 7:00 – 16:30