Kvalitetspolicy

Vi lägger stor vikt på kvalitetsutveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015.

För HS är kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar såväl vad vi erbjuder våra kunder som hur vi utför det. Kvalitet för oss innebär att våra kunder är nöjda med våra tjänster och utbud. Kvalitet innebär också att vi i vår verksamhet främjar för en god miljö och att våra anställda trivs. Kvalitetsarbetet skall leda till att vi ständigt utvecklar oss inom våra verksamhetsområden och att vi levererar högkvalitativa tjänster till våra kunder.

Genom denna kvalitetsbeskrivning åtar sig HS Service och Support AB att uppfylla de krav som ställs via standarden ISO 9001:2015 med särskild betoning på att öka våra kunders nytta. Certifieringen ger dig som kund ett kvitto på att vi arbetar seriöst och långsiktigt med våra kvalitets- och miljömål.

Vårt kvalitetsarbete

För oss på HS Service och Support är det en självklarhet att arbeta aktivt med kvalitetsstyrning. Vi är sedan ett par år tillbaka engagerade i förbättringsarbete på miljöområdet.

Vårt långa och aktivt arbete med kvalitetsstyrning var en förutsättning för ställningstagandet att även integrera miljöstyrningen i verksamheten. För att leva upp till våra krav och högt ställda intentioner är det nödvändigt att alla medarbetare har både rätt kunskaper och är motiverade. Vi ska leva upp till de kunskaper och krav som våra kunder kan förvänta sig av ett miljöengagerat företag.

Våra utbildningsprogram omfattar såväl kvalitetssäkring gentemot kunder som processinriktade analyser av våra egna rutiner. Vi arbetar aktivt med kvalitetsmål, egenkontroller och kontinuerlig uppföljning. För detta har vi interna rutiner och kvalitetsbestämmelser som vi ständigt följer upp och utvecklar. Kvalitetsarbetet är för oss integrerat i hela vår kedja: från en kalkyl och anbud till produktion och garanti. Vi ser över varje del i processen för att denna kedja ska hålla de höga krav vi ställer.