HS Hemtjänst i Växjö

Välkommen till HS Städservice AB! Sedan starten 1984 har vi varit ett självklart val för våra kunder när det kommer till våra tjänster, däribland även hemtjänst. Med lokal närvaro på orter som till exempel Växjö, Kalmar, Västervik, Hässleholm, Kristianstad, Karlskrona och Ronneby men även på andra orter där emellan, har vi en bred och djup kundkrets och vet hur mycket arbete som krävs för att hemtjänsten ska bli kvalitativt utförd.

Lång erfarenhet av hemtjänst

Tack vare vår långa erfarenhet och utbildade personal inom hemtjänst så kan du som anlitar oss alltid förvänta dig ett kvalitativt utfört arbete. Vi vet också att önskemål och behov kan se väldigt olika ut när det kommer till hemtjänst och just därför utgår vi alltid ifrån just dina önskemål och behov. Vi kan alltid börja med ett samtal för att höra hur dina förutsättningar är så kan vi lämna förslag på hur hemtjänsten kan se ut. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss redan idag.

Tjänster

Omvårdnad, service, städ och tvätt.

Personal och kompetens

Vår personal består av undersköterskor och vårdbiträden. Vårt mål är att alltid ha kompetent, ansvarsfull och engagerad personal. Alla våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med oss.

Verksamhetens mål och inriktningar

Kvalitet och kontinuitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
I vårt kvalitetsarbete lägger vi stor vikt på att anställa, introducera och utbilda rätt personal för rätt uppgifter. Genom detta arbetssätt får vi en engagerad och kompetent personal som alltid har Dig som kund i fokus.

Vad avser insatserna städ och tvätt

Städet utförs med verksamhetens egna Svanen-märkta rengöringsmedel och för dig som bor i Karlskrona hanteras din tvätt i vårt moderna tvätteri i stadsdelen Backabo.

Så arbetar vi för att nå våra uppsatta mål

Vi lägger stor vikt på att fånga vår personal och kunders upplevelser.
Detta gör vi genom att ha avsatt reflektionstid för personalen, där vi följer upp vårt dagliga arbete ute hos våra kunder. För dig som kund är vi alltid tillgängliga och lyssnar till dina önskemål och ser på så sätt till att vi når målen med en god kunddialog.

Hur uppnår vi kommunernas mål?

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och vidareutveckla våra tjänster utifrån kommunernas satta krav på oss som utförare inom LOV – Lagen om valfrihet. Vår verksamhet följer varje kommuns inriktningsmål och verkar för den gemensamma värdegrunden. Vi har en god samverkan med alla professioner runt varje kunds behov.

Hur väljer du HS Hemtjänst?

Tack vare LOV, lagen om valfrihetssystem, kan du själv välja utförare av hemtjänst.

För att välja eller byta till HS Hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare i kommunen. Kostnaden och rättigheterna är densamma som för kommunal hemtjänst.*(I Ronneby kan du endast välja oss på insatskategori 1, vilket omfattar insatserna städ och tvätt hantering.)

Tilläggstjänster

Trädgårdsskötsel, transporter, målning, sanering, snöröjning, storstädning och tvätt.

Kontakt HS Hemtjänst

Adress huvudkontoret
Rosenholmsvägen 1,
371 46 Karlskrona

Telefon: 0200-72 72 73

Anna Gustafsson, Verksamhetschef
Telefon 0200-72 72 73, anna.gustafsson@hs-sos.se
Måndag-fredag mellan kl.10.00-14.00

Maria Assarsson, Operativ chef
Telefon 0200-72 72 73, maria.assarsson@hs-sos.se
Måndag-fredag mellan kl.10.00-14.00

HS Hemtjänst, Karlskrona
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-801207, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.karlskrona@hs-sos.se

HS Hemtjänst, Kristianstad
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-342673, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.kristianstad@hs-sos.se

HS Hemtjänst, Kalmar
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-390108, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.kalmar@hs-sos.se

HS Hemtjänst, Ronneby
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-801207, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.karlskrona@hs-sos.se