Hemtjänst

HS-hemtjänst är den avdelning som växt sig starkast med åren. HS-hemtjänst kan idag erbjuda ett helhetskoncept som omfattar allt från omvårdnad, städ, tvätt och service.

Engagerad och kompetent personal i hemtjänsten

Med erfaren, engagerad och kompetent personal utför vi de tjänster som åläggs oss. Vårt mål är att all personal som arbetar med omvårdnadsinsatser ska vara utbildade undersköterskor samt ha en bred erfarenhet från äldreomsorgen. Vi ger vår personal fotlöpande kompetenshöjning inom olika områden. Vi arbetar utifrån en väl förankrad värdegrund.

Personalkontinuitet

En hög personalkontinuitet är viktig för att du som brukare ska känna trygghet. Dina insatser utförs därför i första hand av din kontaktpersonal. Vid semestrar och sjukdom har vi fasta vikarier för att minimera antalet personer som besöker dig.

Självbestämmande och integritet

Det är en självklarhet att få bestämma över sitt liv och HS-personal är lyhörda för hur du vill ha det. Vi följer också med jämna mellanrum upp att du verkligen får de insatser du behöver utifrån dina individuella behov.

Verksamhetens mål

Verksamhetens mål är att uppnå bästa tänkbara resultat avseende våra åtaganden. Vi visar respekt för brukarens behov, förutsättningar och önskemål både i ord och handling. Du som brukare ska alltid vara garanterad den höga kvalitet och service som vi utlovat  och som du har rätt att kräva.

Hemtjänst från HS Service och Support AB – Hur går det till?

När du väljer oss, ring din biståndshandläggare och tala om att du vill ha hjälp från HS-hemtjänst. Biståndshandläggaren tar då kontakt med oss och skickar en beställning på de insatser som du blivit beviljad.

Så här planerar vi din beviljade hemtjänst tillsammans med dig:

Vi bokar in ett hembesök hos dig, där vi tillsammans utformar en individuell genomförandeplan hur du vill ha din hjälp. Du som brukare få en egen kontaktpersonal som oftast är den som kommer hem till dig. Din kontaktpersonal har ett extra ansvar över att se till att du får den omvårdnad du behöver.

Tilläggstjänster

Vi kan erbjuda tilläggstjänster såsom trädgårdsskötsel,  transporter, målning, sanering, snöröjning och möbeltvätt. Tilläggstjänster ingår inte i bistånds bedömningen utan beställs direkt från oss.

Kontakta oss

Hemtjänstenheter måndag-fredag kl.07.00-16.00

Karlskrona   Hemtjänst 0708 80 12 07

Kristianstad Hemtjänst 0708 34 26 73

Kalmar          Hemtjänst 0708 39 01 08

Ronneby        Hemtjänst 0708 80 12 07

 

Direkt kontakt till Personal grupp HS omvårdnad Karlskrona

Mån – sön kl 07.00 – 22.00

Telefon 0200-72 72 73

Direkt kontakt till Personal grupp HS omvårdnad Kristianstad

Mån – sön kl 07.00 – 22.00

Telefon 0200-72 72 73

Direkt kontakt till Personal grupp HS omvårdnad Kalmar

Mån – sön kl 07.00 – 22.00

Telefon 0200-72 72 73