HS Hemtjänst

Tjänster

Omvårdnad, service, städ och tvätt.

Personal och kompetens

Vår personal består av undersköterskor och vårdbiträden. Vårt mål är att alltid ha kompetent, ansvarsfull och engagerad personal. Alla våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med oss.

Verksamhetens mål och inriktningar

Kvalitet och kontinuitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
I vårt kvalitetsarbete lägger vi stor vikt på anställa, introducera och utbilda rätt personal för rätt uppgifter. Genom detta arbetssätt får vi en engagerad och kompetent personal som alltid har Dig som kund i fokus.

Vad avser insatserna städ och tvätt

Städet utförs med verksamhetens egna Svanen-märkta rengöringsmedel och för dig som bor i Karlskrona hanteras din tvätt i vårt moderna tvätteri i stadsdelen Backabo.

Så arbetar vi för att nå våra uppsatta mål

Vi lägger stor vikt på att fånga vår personal och kunders upplevelser.
Detta gör vi genom att ha avsatt reflektionstid för personalen, där vi följer upp vårt dagliga arbete ute hos våra kunder. För dig som kund är vi alltid tillgängliga och lyssnar till dina önskemål och ser på så sätt till att vi når målen med en god kunddialog.

Hur uppnår vi kommunernas mål?

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och vidareutveckla våra tjänster utifrån kommunernas satta krav på oss som utförare inom LOV – Lagen om valfrihet. Vår verksamhet följer varje kommuns inriktningsmål och verkar för den gemensamma värdegrunden. Vi har en god samverkan med alla professioner runt varje kunds behov.

Hur väljer du HS Hemtjänst?

Tack vare LOV, lagen om valfrihetssystem, kan du själv välja utförare av hemtjänst.

För att välja eller byta till HS Hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare i kommunen. Kostnaden och rättigheterna är densamma som för kommunal hemtjänst.*(I Ronneby kan du endast välja oss på insatskategori 1, vilket omfattar insatserna städ och tvätt hantering.)

Tilläggstjänster

Trädgårdsskötsel, transporter, målning, sanering, snöröjning, storstädning och tvätt.

Kontakt HS Hemtjänst

Adress huvudkontoret
Rosenholmsvägen 1,
371 46 Karlskrona

Telefon: 0200-72 72 73

Anna Gustafsson, Verksamhetschef
Telefon 0200-72 72 73, anna.gustafsson@hs-sos.se
Måndag-fredag mellan kl.10.00-14.00

Maria Assarsson, Operativ chef
Telefon 0200-72 72 73, maria.assarsson@hs-sos.se
Måndag-fredag mellan kl.10.00-14.00

HS Hemtjänst, Karlskrona
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-801207, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.karlskrona@hs-sos.se

HS Hemtjänst, Kristianstad
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-342673, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.kristianstad@hs-sos.se

HS Hemtjänst, Kalmar
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-390108, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.kalmar@hs-sos.se

HS Hemtjänst, Ronneby
Koordinator/jourpersonal telefon 0708-801207, måndag-söndag mellan kl.07.00-22.00
hemtjanst.karlskrona@hs-sos.se